18ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.
Θεσσαλονίκης – Καβάλας
 23940-52-200/909
08:00 – 16:00

Υλικά Πορτών

Τα υλικά πορτών εξυπηρετούν τις ανάγκες κατασκευαστών και επαγγελματιών που έχουν τη δυνατότητα να τα επεξεργαστούν ώστε να διαμορφώσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν για τον πελάτη τους.

Το εργοστάσιό μας προσφέρει ημιέτοιμα και προς επεξεργασία υλικά για πόρτες συμβατικές αλλά και ειδικές, όπως είναι τα κασώματα, τα μπασκιά, τα φύλλα ή τα προφίλ θωρακισμένης.

Επιπλέον το τμήμα κατασκευής προφίλ του εργοστασίου μας μπορεί να εξυπηρετήσει και ειδικές ανάγκες σε ημιέτοιμα υλικά, σχεδιάζοντας και επενδύοντας νέα προφίλ σύμφωνα με τις ανάγκες των συνεργατών μας.