18ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.
Θεσσαλονίκης – Καβάλας
 23940-52-200/909
08:00 – 16:00

Contact us

18ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας
Τ.Κ 57200
prisma[@]prismadoor.gr
Τηλέφωνο : +30 23940 52 200, 52 909
Φαξ : +30 23940 52 601